हार्दिक निमन्त्रणा ! हार्दिक निमन्त्रणा ! हार्दिक निमन्त्रणा !


भारतीय भू.पू. सैनिक र भू.पू.सैनिकसँग आश्रीत परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार Ex-Servicemen Contributory Health Scheme-ECHS कार्यक्रम एडमण्ड सिटी हस्पिटलमा निम्न मिति, समय र स्थानमा समुद्घाटन हुने भएको हुँदा सम्बन्धीत सबैमा गरिमामय उपस्थितिको लागि सादर निमन्त्रणा गर्दछौं ।
तपसील
मितिः २०८/०६/२१
समयः बिहान ठिक १२:०० बजे
स्थानः एडमण्ड सिटी हस्पिटल, बुटवल–१३, जितगढी

See less

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

New Offer ! Health Package Discount %